Τελευταία νέα

H Eταιρία – Σύντομο Ιστορικό

Η εταιρία ‘’Δ. ΤΣΟΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.’’ με διακριτικό τίτλο ‘’ΕΡΓΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ’’, ιδρύθηκε το 1999 από τους ΤΣΟΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ΧΑΪΔΕΥΤΟ ΧΡΗΣΤΟ, Διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, και δραστηριοποιείται στις Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες και Κατασκευές Βιομηχανικών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων, στους Αυτοματισμούς Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων, καθώς επίσης και στην Μελέτη, τον Σχεδιασμό και την Κατασκευή Ηλεκτρικών Πινάκων Μέσης & Χαμηλής Τάσης. Το 2006 η εταιρία μετονομάσθηκε σε ‘’ΕΡΓΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ’’ Δ. ΤΣΟΓΚΑΣ – Χ. ΧΑΪΔΕΥΤΟΣ Ο.Ε.